คนเก่งของเรา
รางวัลชนะเลิศการสร้างเกมส์
สร้างสรรค์จากคอมพิวเตรอ์
ม.1-3 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนระดับประเทศ
ครั้งที่ 62

VTR นำเสนอโรงเรียน
หนังสั้น
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3
งานบริหารงานวิชาการ
ฝ่ายบริหารและบุคคล
dowload
เว็บลิงค์การศึกษา

fecbook โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร

 
ผู้บริหารโรงเรียน
นายอลงกต ช่วงชิง
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายกิจการนักเรียน
นายเมืองไทย ทองศรี
รองผู้อำนวยการฝ่าย
บริหารงานบุคคลและงบประมาณ

นางสาวอังคณา นาสารี
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

นายชัยวัฒน์  แสงทอง
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

Mr.Suphakrit Chantra
Webmaster and Mom
เผยแพร่ผลงานวิชาการ
ครูมาฆะ ทองมูล


Google
เว็บไซด์ทั่วโลก
ศรีเมืองวิทยาคาร

เว็บลิงค์ยอดนิยม
ข่าว

พื้นที่ประชาสัมพันธ์

น้ำคลอโรฟิลล์
ผลิตโดยโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร

น้ำดื่มตราศรีเมือง
ผ่านการกรองด้วยระบบรีเวอร ์
ออส โมซิส และฆ่าเชื้อด้วยแสงดอุลตร้าไวโอเลต
ผลิตและจัดจำหน่ายโดย
โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร
โทร 045-399188

>>โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารประกาศรับสมัครนักเรียน  ประจำปีการศึกษา 2557  วันที่ 20-24 มีนาคม 2557 >> คลิกเข้าระบบ

ประกาศรายชื่อนักเรียนเรียงตามห้อง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

นักเรียน ม.3 ม.6  รับ ปพ.1  วันที่  31 มีนาคม  2557 ที่ฝ่ายวิชาการ (รูปภาพตอนรับประกาศนียบัตรจะอัพขึ้นเว็บให้อีกทีครับ ขอเวลาเช็คภาพครับ)
คู่มือการรับนักเรียนปีการศึกษา 2557 >>ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 >>ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1, 4  ปีการศึกษา 2557
ประกาศผลการสอบคัดเลือกชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
      รายชื่อนักเรียนในเขตและนอกเขตพื้นที่บริการ
 
รายตัววันที่ 2 เมษายน   2557  มอบตัววันที่  9  เมษายน 2557
ประกาศผลการสอบคัดเลือกชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
     แผนการเรียนวิทย์-คณิตฯ จำนวน 252 คน
     แผนการเรียนการงานอาชีพ (ภาษาจีน) จำนวน 30 คน
     แผนการเรียนการงานอาชีพ (ภาษาญี่ปุ่น) จำนวน 25 คน
     แผนการเรียนการงานอาชีพ (ภาษาญี่ปุ่น) สาขาคำไหล จำนวน 8 คน
รายตัววันที่ 7 เมษายน   2557  มอบตัววันที่  10   เมษายน 2557
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556  คลิกเลือก คำสั่งกรรมการคุมห้องสอบ    ตารางสอบ ม.1-6
ประกาศผลสอบการสอบคัดเลือกห้องเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ โรเงรียนศรีเมืองวิทยาคาร
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  5 มีนาคม 2557
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4   5 มีนาคม 2557
หลักฐานการมอบตัว
เกณฑ์การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2557 กิจการนักเรียน  วิชาการ  บริหารงานทั่วไป  หัวหน้ากลุ่มฯ
ขอเชิญประชุม ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดสหวิทยาเขต 4 ทุกโรงเรียน ในวันอังคารที่ 4 มีนาคม 2557 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมเล็ก โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกห้องเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2557
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สอบวันที่  1 มีนาคม 2557
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 สอบวันที่ 2 มีนาคม 2557
  27 กุมภาพันธ์ 2557
พิมพ์เกียรติบัตรงานศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63
ปีการศึกษา 2556  ณ โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร

ประกาศโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร เรื่อง   สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมและต่อเติมห้องเรียนพิเศษ
1 เมษายน 2557

อบรมพัฒนาบุคลากร ในวันพฤหัสบดีที่ 23  มกราคม  2557 เวลา 10.00 น. ณ โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล  อำเภอตระการพืชผล  จังหวัดอุบลราชธานี 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
คลิก  >>>รายละเอียด   >>>เกณฑ์การแข่งขัน   >>>เข้าเว็บไซต์  4 ตุลาคม 2556

5 มีนาคม 2557

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน สานสัมพันธ์บ้านและโรงเรียน ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา  2556 วันที่ 1-2 มีนาคม 2557

5 มีนาคม 2557

27 กุมภาพันธ์ 2557

ประเมินโรงเรียนมาตรฐานต้านยาเสพติด  โดยสภากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557

13 กุมภาพันธ์ 2557

13 กุมภาพันธ์ 2557

เข้าค่ายวิทยาศาสตร์ ณ อุทยานแห่งชาติภูสระดอกบัว  จังหวัดมุกดาหาร วันที่ 18-19 มกราคม 2557

19 มกราคม 2557

กิจกรรมวันครู  16 มกราคม 2557 คำขวัญวันครู พ.ศ.2557"เทิดพระเกียรติทั่วหล้า กตัญญูบูชา แม่และครูแห่งแผ่นดิน"

14 มกราคม 2557

พิธีวางศิลาฤกษ์ อาคาร 324ล  โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร โดยมีนายประวิทย์  หลักบุญ  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 เป็นประธาน วันที่ 13 มกราคม 2557

14 มกราคม 2557

กิจกรรมอวยพรวันขึ้นปีใหม่ 2557 คณะครูโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร

14 มกราคม 2557

ทำบุญวันขึ้นปีใหม่ 2557 งานวันเด็กแห่งชาติ  และดนตรีต้านยาเสพติด

14 มกราคม 2557

มอบกระเช้าอวยพรวันขึ้นปีใหม่ 2557

14 มกราคม 2557

ตารางสอบกลางภาคเรียนที่  2 ปีการศึกษา 2556
ประกาศโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานราชการ  โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร  >>>รายละเอียด  (วันที่ 11 ตุลาคม 2556)
ประกาศโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิืทธิเข้ารับการคัดเลือกพนักงานราชการ  >>>รายละเอียด
ประกาศโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร เรื่อง รับสมัครพนักงานราช จำนวน 2 อัตรา
คลิก  >>>รายละเอียด   >>>ใบสมัคร
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
 
     
 
โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร  ตำบลนาคำ อำเภอศรีเมืองใหม่  จังหวัดอุบลราชธานี 34250 
Email: simuang_2009@hotmail.com, Tel 399067  Fax 045-399067
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Best viewed on 1024 x 768 resolutionn